Tổng kết Chuỗi Sự Kiện S57

Thân gửi các Tướng Quân,

Nhằm để chư vị Tướng Quân cập nhật thông tin về chuỗi sự kiện 7 ngày tranh top, Đế Vương Bá Nghiệp xin tổng kết danh sách của chư vị Tướng Quân đã đạt đủ điều kiện nhận thưởng.

Thập Đại Tôn Giả.

Thập Đại Cường Giả.

Thập Đại Đấu Giả.

Ám Kim Nhất Đê

Ám Kim Nhất Đế

Ám Kim Nhất Hậu

Ám Kim Nhất Hậu
 –

Quần Hùng Tụ Hội

Quần Hùng Tụ Hội

Diễm Ngộ Giai Nhân

Diễm Ngộ Giai Nhân
 –

Chúng tôi sẽ tổng kết và trao quà trong vòng 48h kể từ khi tổng kết sự kiện.

Tin tức liên quan