Sự Kiện Hảo Lễ Mỗi Ngày – Đấu Trường

Thân gửi các chư vị tướng quân,

Đế Vương Bá Nghiệp ra mắt sự kiện Hảo Lễ Mỗi Ngày. Với nhiều phần thưởng hấp dẫn để nâng cao lực chiến của tướng quân.

Thời gian

11:00 ngày 11/11/2016 đến 12:00 ngày 17/11/2016.

Nội dung

Sự kiện chỉ tính riêng cho máy chủ Đấu Trường

Trong thời gian sự kiện nạp tích lũy đạt mức yêu cầu có thể nhận quà

Gói quà có thể nhận nhiều lần

Sau 00:00 mức tích lũy sẽ được làm mới

Lưu ý : Người chơi không nên nạp thẻ lúc 23:59 vì thời gian hệ thống và máy tính người chơi có thể bị chênh lệch

Phần thưởng

Tích Lũy Thưởng
5000 Vàng Vàng*1000
Quà Toản Thạch Hào Hoa*10
Cầu Nguyện Đan*15
Vạn Năng Võ Hồn*5
Tiên Lộ*5
Lưu Bang Võ Hồn*3

Tin tức liên quan