Quà Noel và Tết Dương Lịch Cho VIP

ính gửi chư vị

123Game xin gửi đến Chư vị sự kiện Quà Noel và Tết Dương Lịch dành cho thành viên VIP 123Game

Qua noel 600x400

Đối Tượng

Là thành viên VIP 2 trở lên tại cổng 123Game.

Thời Gian

Bắt đầu: 10:00 23/12/2016 

Kết thúc: 23:59 06/01/2017

Nội Dung

Trong thời gian Sự Kiện diễn ra khi là thành viên VIP người chơi đăng nhập vào 123Game để nhận quà.

Gói quà chia làm 4 mức tương ứng với cấp VIP của tài khoản.

Người chơi đang ở mức Vip sẽ nhận được phần quá VIP đó sẽ không cộng dồn.

Gói quà chỉ được nhận 1 lần duy nhất/ tài khoản.

Người chơi phải chọn máy chủ trước khi nhận quà.

Hướng dẫn nhận quà.

Đăng nhập vào 123Game với tài khoản thành viên VIP.

Chọn Sự Kiện VIP và Chọn Quà Noel và Tết Dương Lịch cho VIP

Chọn máy chủ và nhận phần quà của mình.

Link nhận quà tại đây.

Tin tức liên quan