10h00 – 03/05 Chuỗi Sự Kiện Tuần Mới

Thân gửi các Tướng Quân,

Nhằm gửi lời Tri Ân đến chư vị Tướng Quân, Vạn Tướng Trận 2 xin khai mở chuỗi sự kiện Tuần Mới

sự-kien-tuần-moi

Thời gian:

Bắt đầu: 10:00 ngày 03/05/2017 

Kết Thúc: 23:59 ngày 07/05/2017

Nội dung

Trong thời gian sự kiện Vạn Tướng Trận 2 xin khai mở chuỗi Sự Kiện Mới với nhiều quà tặng hấp dẫn.

1.Sự kiện Phi Tướng Lữ Bố:

Trong thời gian sự kiện mỗi ngày các vị Tướng Quân vào hoạt động Đặc Sắc tham gia sự kiện để có cơ hội nhận được Phi Tướng Lữ Bố.

lưu bố

2.Sự kiện Nạp Mỗi Ngày:

Trong thời gian sự kiện mỗi ngày khi các vị Tướng Quân Nạp đạt các mốc quy định sẽ nhận được quà tương ứng.

nap moi ngay

tu loi ho

Ảo Hóa Tử Lôi Hổ

3.Sự kiện Hoàn Trả Tiêu Phí:

Trong thời gian sự kiện mỗi ngày các vị Tướng Quân Tiêu Phí thì ngày hôm sau các vị Tướng Quân sẽ nhận lại được 20% tổng số vàng tiêu phí của ngày hôm trước.

Riêng ngày thứ ba sẽ nhận lại được 30% tổng số vàng.

tieu phí

4.Quà Chinh Chiến:

Trong thời gian sự kiện khi các vị Tướng Quân tiến hành càn quét trong Bá Vương Đại Lục sẽ nhận được nhiều quà tặng hấp dẫn.

chginh chien

 

 

Tin tức liên quan